کسراکسرا، تا این لحظه: 11 سال و 8 ماه و 19 روز سن داره

نفس مامان

........

نه اینکه بی تو نخندم،         نه..         اما تمام این خنده های خام بی اساس،         به لبخندی با تو نمی ارزد!      به قلم علیرضا مرندی      
13 آبان 1390

افكار كسی كه در كنار دستتان نشسته

آیا مایلید به افكار كسی كه در كنار دستتان نشسته است پی ببرید؟ اگر با افراد زیادی مواجه شده باشیم می‌توانیم بسیاری از آنها را حتی از نـوع صـحـبـت‌كـردنـشـان ‌بـشـنـاسـیـم. ‌امـا ایـن شنـاخـت در مـواجهـه حضـوری بـا دانستن بــســیــــاری از حــــالات‌ثــابــت شــده در عـلــم روان‌شناسی، بهترین فرهنگ نامه آدم‌شناسی را برایمان می‌گشاید. با ‌شناخت بیشتر افراد، ارتبـاطمـان جهـت دار می‌شود و در مدت كوتاهی خواهیم توانست به هدف مورد نظر از این آشنایی و ملاقات نزدیك شویم.‌ ایجاد رابطه ‌صحیح باعث رشد عزت نفس در انسان و تقویت ارتباط ما با خودمان و اطرافیان می‌شود.‌ هر چه بهتر و كامل&z...
11 آبان 1390

«هلن کلر»

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز می‌شود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می‌دوزیم که درهای باز را نمی‌بینیم. «هلن کلر»
30 مهر 1390
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به نفس مامان می باشد