کسراکسرا، تا این لحظه: 11 سال و 8 ماه و 20 روز سن داره

نفس مامان

این وسطا کی چیه؟

بچه ميره پيش مامانش می پرسه: مامان تو زنی يا مردی؟ بچه ميره پيش مامانش می پرسه: مامان تو زنی يا مردی؟ مامان:زنم ديگه پس چيم؟! بچه: بابايی چی؟اونم زنه؟ مامان: نه بابايی مرده!!! بچه: راست ميگی مامان؟ مامان: آره برای چی؟ بچه: هيچی ولش کن... ديگه کی زنه؟ مامان: خاله بتی....خاله آرزوو.....خاله نسترن....مامان بزرگت.. بچه: دايی سعيد هم زنه؟ مامان: نه اون مرده.. بچه:از کجا فهميدی زنی؟ مامان: فهميدم ديگه، از قيافم... بچه:چی؟!؟!؟! از قيافت؟يعنی چی؟ مامان:يعنی از اينکه خوشگلم... بچه: يعنی هرکی خوشگله زنه؟ مامان:آره دخترم.... بچه:بابا از کجا فهميد مرده؟ مامان: اونم از قيافش....چون ريش داره ريشاشو ميزنه زياد خوشگل نيست ديگه!!! -: يعنی زنا خوشگلن مردا ز...
30 خرداد 1391

اطلاع رسانی کنید

مدام اين شعر تو سرم مي پيجه :  قصه نيستم كه بگويي  نغمه نيستم كه بخواني  صدا نيستم كه بشنوي  يا چيزي چنان كه ببيني  يا چيزي چنان كه بداني  من درد مشتركم  مرا فرياد كن. اينجا رو بخونيد و به ديگران اطلاع رساني كنيد خواهش ميكنم .  http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=232129&PageNumber=1   انقدر اين پيغام رو share كنيد تا دكتر سيد جوادي و بيمارستان صارم رو همه ي دنيا بشناسند .  ...
29 خرداد 1391
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به نفس مامان می باشد